Chạy tốc độ nhanh, thiếu quan sát, xe máy tông mạnh vào đuôi ô tô

Thiếu chú ý quan sát và lưu thông với tốc độ nhanh, chiếc xe máy đã tông mạnh vào đuôi ô tô phía trước khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường.

Nguồn: MXHGT