Chạy trốn CSGT, xe bán tải bể bánh vẫn chạy tóe lửa trên đường

Chiếc xe bán tải gặp sự cố với bánh trước gần như rời ra nhưng vẫn tăng tốc chạy trốn lực lượng CSGT.

 

Video: FB Phúc Trương