Chết cười với màn 'hùng biện' khi bị thầy bắt quả tang đang quay bài

Bị thầy giáo bắt quả tang đang quay bài, học sinh này đã có màn 'hùng biện' rất...cảm động

2T