Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị tăng 0,04% và khu vực nông thôn tăng 0,05%.