Chiến lược hạn chế lây nhiễm HIV với người sử dụng ma túy đá

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã đề xuất và thực hiện chiến lược mới nhằm xoá đi lỗ hổng này trong phòng tuyến chống HIV ở Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, toàn quốc hiện đang quản lý khoảng 200.000 người nghiện ma túy có hồ sơ. Tình hình sử dụng ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, số người sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, chiếm gần 20%, đặc biệt là loại ma túy "đá" đang ở mức báo động.

Loại ma túy này gây ảo giác, làm mất khả năng kiểm soát hành vi, gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Một mối lo ngại khác là ma tuý đá cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV. Lý do bởi ma túy "đá" khiến người sử dụng bị kích thích cao độ, thường hoạt động tình dục liên tục trong nhiều giờ liền, dễ dẫn tới tình dục không an toàn.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện chưa có can thiệp nào nhằm hạn chế sự lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng sử dụng ma tuý đá. Các biện pháp dự phòng lây nhiễm trước đây chỉ tập trung ở đối tượng sử dụng các loại ma tuý theo đường tiêm chích.

Theo VTV