Chiến sỹ áo vàng góp tiền mua khẩu trang phát miễn phí cho dân

Sự kiện: Dịch COVID-19
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục cảnh sát giao thông đã vận động góp tiền và bằng nguồn xã hội hóa mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân.

Đình Hiếu