Chính thức bị luận tội lần 2, TT Trump có thể nói gì để bảo vệ mình?

Ngày 13/1, ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần.

Q.N (Theo Reuters | Video: Reuters)