Chợ đầu mối Thủ Đức nhập 7.300 tấn nông sản một ngày cho thị trường Tết

Giá nông sản chợ đầu mối Thủ Đức năm nay khá biến động , trái cây có xu hướng giảm, các loại rau củ có phần tăng nhẹ, hoa bình ổn giá.
Mỹ Huyền - Hồng Duyên - Chủ Và