Chó mẹ lao nhanh xuống dòng lũ chảy xiết cứu con

Chó mẹ lao nhanh xuống nước để cứu con, mặc cho dòng lũ đang chảy xiết.

Nguồn: Yidian