Chồng quỳ xuống đường cầu xin giúp đỡ vợ sắp sinh lay động triệu trái tim

Đang đi dạo thì người vợ trở dạ như muốn sinh, người chồng quỳ xuống đường cầu xin sự giúp đỡ đã lay động hàng triệu trái tim.

Nguồn: Bilibili