Chốt kiểm dịch Covid-19 Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc từ sáng đến chiều

Sự kiện: Dịch COVID-19
Hàng nghìn phương tiện phải dừng khi qua chốt kiểm dịch để làm thủ tục khiến tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Đình Hiếu