Chú gấu Koala khóc nức nở vì bị bạn đạp ngã

Chú gấu Koala khóc nức nở sau khi "tranh giành lãnh thổ" không thành với người bạn của mình.
Nguồn clip: Youtube