Chú ngựa vui vẻ làm bàn cho 2 cô bé tổ chức tiệc trà trên lưng

Hai cô bé Emily và Harriett ở Chester, Anh đã có một bữa tiệc trà rất thú vị trên lưng một chú ngựa vào hôm 6/8.

Nguồn: Newsflare