Chủ tiệm điện thoại phi thân qua tủ kính đuổi tên cướp điện thoại

Nam thanh niên đến hỏi mua điện thoại, chờ khi chủ tiệm quay lưng thì cầm luôn món hàng chưa trả tiền lên xe tháo chạy.
Nguồn MXH