Chú voi có sở thích uống trà vào mỗi sáng và chỉ uống ở quán quen

Chú voi này có tên là Gajraj có sở thích uống trà vào mỗi sáng và chỉ uống ở một quán quen duy nhất.

Nguồn: Newsflare