Chú voi thông minh biết nhặt dép trả lại cho du khách

Một con voi thông minh đã dùng vòi để nhặt chiếc giày và trả lại một đứa trẻ đánh rơi vào khu chuồng voi tại một vườn thú ở Trung Quốc.

Theo Newsflare