Chưa được phép, các phương tiện đã 'chiếm đường' xe buýt BRT

Mới đây Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội vừa đề xuất cho các phương tiện khác chạy trong làn BRT. Cụ thể các phương tiện khác sẽ được sử dụng làn đường BRT từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, đề xuất này dường như không có tác dụng khi hàng ngày các phương tiện khác đã “chiếm đường” xe buýt BRT.

Thực hiện: Đình Hiếu