Chưa quen số tự động, người đàn ông đâm hỏng xe mới mua ngay tại đại lý

Theo nhân viên đại lý, sự cố là do chủ nhân chiếc xe chưa quen với số tự động nên đã luống cuống khi muốn đạp chân côn mà không thấy...

Nguồn: Cartoq