Chung cư tối om, cửa hàng đóng cửa sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Sau vụ cháy tại kho công ty Rạng Đông, Bộ TNMT công bố có đến 27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường. Lo ngại và hoang mang, 2/3 hộ dân cư tại khu đô thị 54 Hạ Đình, đã sơ tán gần hết.

Đình Hiếu