Chứng kiến tiêm thử nghiệm 3 mũi vaccine Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sáng 17/12, ba tình nguyện viên, gồm hai nam một nữ, tuổi 18-50, đã được tiêm mũi vaccine Nanocovax đầu tiên.

Đình Hiếu