Chụp ảnh "tự sướng" - Nguồn căn của hạnh phúc và tự tin?

Các nhà khoa học vừa đưa ra kết quả nghiên cứu, càng "tự sướng" nhiều, càng hạnh phúc, tự tin. Bạn có cảm thấy như vậy không?
Video: Tapoos