Chuyến công du 459 tấn hành lý của Quốc vương dầu mỏ

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud mang theo 459 tấn hành lý trong chuyến thăm 9 ngày đến Indonesia vào đầu tháng 3 tới
Theo Reuters