Chuyện khai thác vàng 'thừa sống thiếu chết' ở Philippines

Bất chấp lệnh cấm của chính phủ Philippines, hoạt động khai thác vàng trái phép sử dụng nhiều lao động trẻ em vẫn diễn ra ở thịt trấn Paracale.


Theo IN THE NOW