Chuyện lạ có thật: Tiền cháy thành than vẫn đổi được cả triệu đô tiền mới

Hàng năm, Cục Đền bù Tiền tệ của Mỹ đổi cho người dân khoảng 40 triệu USD tiền mới sau khi nhận được những cục tiền đã bị cháy thành than, ướt nhẹp rách nát hay vón cục đến nỗi không thể gỡ ra nổi. Đơn vị này cũng sẵn sàng giúp đỡ khi người dân bất cẩn để chó, mèo hay vật nuôi gặm hỏng tiền.

Q.N (Theo Great Big Story)