Chuyện về chuyến tàu rời ga chỉ với 1 hành khách

Sự kiện: World Cup 2018
Do thua lỗ kéo dài, từ 01/04/2018 tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long chỉ chạy 1 chuyến tàu đi về mỗi tuần vào ngày thứ 6 thay vì mỗi chuyến/ngày như trước đây. Tuy nhiên, hiện nay mỗi chuyến cũng không đầy nửa toa hành khách

Thực hiện: Đình Hiếu - Lê Anh Dũng - Xuân Minh - Nguyễn Đức