Chuyến xe chở heo lọt qua các trạm kiểm dịch như thế nào?

Hàng chục con heo được mua ở Hạ Hòa, Phú Thọ, đi tiêu thụ tại Hà Giang, nhưng trong suốt quá trình trước khi vận chuyển không có bóng kiểm dịch viên, kể cả lúc kẹp chì.

Phóng viên rất dễ dàng mua được bộ hồ sơ kiểm dịch động vật tại Phú Thọ với giá 800.000 đồng. Theo đúng quy định, kiểm dịch viên sẽ phải tự tay dùng kìm mà Trạm thú y được cấp để kẹp chì phương tiện vận chuyển động vật. Thế nhưng, trên thực tế, việc kẹp chì này thường được các chủ phương tiện tự làm.

Và tất nhiên, trên mặt chì sẽ không thể có mã số của kìm chuyên dụng của các cán bộ kiểm dịch. Vậy những chuyến xe như thế đã lọt qua các trạm kiểm dịch như thế nào? hãy cùng theo một chuyến xe chở heo được mua ở huyện Hạ Hoà, Phú Thọ đi tiêu thụ tại Hà Giang mà phóng viên đã ghi nhận được.

Theo VTV