Có gì bên trong một chiếc xúc xích?

Một chiếc xúc xích chứa tới 30% chất béo, 10% nước và các chất bảo quản, tạo màu độc hại như natri nitrat, natri erythorbate...


Theo Zing, Tech Insider