Cô giáo nhanh trí, cứu sống học sinh hóc nắp chai nhựa

Cô giáo nhanh trí đã áp dụng thủ thuật Heimlich để cứu học sinh 9 tuổi sau khi không may nuốt phải nắp chai nước.

Theo Newsflare