Công bố hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu

Rolene Strauss – Hoa hậu Thế giới năm 2014 vừa được bầu chọn là hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu
Theo NLĐ