Công Lý bị tát bật ngửa trong "Táo Quân" bản đầy đủ không lên sóng!

Mới đây, trên trang youtube đã đưa lên bản "Táo Quân" không cắt với thời lượng hơn 2 tiếng có nhiều tình tiết hơn bản phát sóng trên TV. Phân đoạn "cô Đẩu" mới (Đỗ Duy Nam) chứng tỏ uy quyền với "cô Đẩu" cũ (Công Lý) cũng xuất hiện trong bản chưa cắt này. Thậm chí Bắc Đẩu mới còn tát Bắc Đẩu cũ một phát đau điếng.


Nguồn:Youtube