'Công nghệ xô chậu' sản xuất 'mỹ phẩm Chanel' ở Hà Nội

Đội QLTT số 11, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với công an huyện Thanh Oai bắt giữ một cơ sở sản xuất mỹ phẩm theo công nghệ “xô chậu”.

Đình Hiếu