Công nhân Nidec Sankyo dựng lều, lót bìa để ngủ, phơi đồ tạm bợ ở hàng rào

Sự kiện: Dịch COVID-19
Khu vực nhà xe 3 tầng với diện tích sử dụng hơn 4.500 m2 với khoảng 500 lều trở thành địa điểm cách ly để công nhân ngủ nghỉ.

Đình Tuyến - Lê Thảo