Container cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Chiều 1/12, chiếc container đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn gần xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì bốc cháy dữ dội, khói đen tỏa ngùn ngụt.

Nguồn: Phú Ông/Otofun