Covid-19: Châu Âu thành tâm dịch thế giới, Anh đổi thời gian tiêm mũi 3

Sự kiện: Dịch COVID-19
Hiện nay, châu Âu lại trở thành tâm chấn của đại dịch, khiến một số chính phủ phải xem xét áp dụng lại các biện pháp ngăn chặn trong thời gian sắp tới. Để giảm tải cho hệ thống y tế, Anh đã thay đổi quy định về thời gian tiêm mũi tăng cường.

Q.N (Theo Reuters, The Guardian, Worldometers)