Covid-19: Indonesia mạnh dạn làm điều chưa từng có trên thế giới

Sự kiện: Dịch COVID-19
Chính phủ Indonesia mới đây đã cho phê duyệt một đề án mới về chương trình tiêm chủng.

A.B (Theo Reuters, Guardian)