Covid-19: Israel tiêm chủng cho trẻ em, Nhật Bản lãng phí vắc-xin

Sự kiện: Dịch COVID-19
Israel bắt đầu tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 12-16 tuổi sau khi 55% dân số đã được tiêm đầy đủ hai mũi vắc-xin.

A.B (Theo Reuters, Guardian...)