Covid-19: Malaysia đối mặt thảm họa, tỷ lệ lây nhiễm vượt Ấn Độ

Sự kiện: Dịch COVID-19
Malaysia đang đối mặt với nhiều nguy cơ khi có tỷ lệ lây nhiễm vượt xa Ấn Độ.

A.B (Theo CNBC, Reuters...)