Covid-19: Mỹ công phá 3 kỷ lục cùng lúc, WHO cảnh báo về biến thể mới

Sự kiện: Dịch COVID-19
Nước Mỹ liên tục ghi nhận những kỷ lục buồn về Covid-19. Trong khi đó, WHO đã đưa ra cảnh báo về biến thể mới.

A.B (Theo Guardian, CNN)