Covid-19: Singapore, Nga lại phá kỷ lục; Trung Quốc gắt gao kiểm dịch

Sự kiện: Dịch COVID-19
Singapore và Nga tiếp tục nối dài chuỗi ngày buồn khi liên tiếp xô đổ các kỷ lục. Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác kiểm dịch trước thềm Olympic mùa đông.

A.B (Theo Reuters, Guardian)