Covid-19: TT Biden “cách mạng” Nhà Trắng, Anh và Tây Ban Nha lại lập kỷ lục

Sự kiện: Dịch COVID-19
Ngay khi nhậm chức, TT Biden đã có cuộc cải tổ lớn để phòng dịch tại Nhà Trắng.

A.B (Theo Guardian, CNN)