Covid-19: TT Trump ca ngợi quyết định lịch sử trong cuộc chiến với đại dịch

Sự kiện: Dịch COVID-19
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) bật đèn xanh cho việc sử dụng phương pháp điều trị Covid-19 mới. TT Trump đã ca ngợi quyết định mới này.

L.D  (Theo CNN, Reuters...)