Covid-19: WHO chưa thể đánh giá hiệu quả vắc-xin do Nga sản xuất

Sự kiện: Dịch COVID-19
Theo WHO, tổ chức này chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về loại vắc-xin ngừa Covid-19 do Nga sản xuất.

L.D (Theo CNN, Reuters, Washington Post...)