Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố ngày 29/5.