Cụ bà bị xe tải tông khi cố băng qua đường khiến tất cả vừa giận vừa thương

Một cụ bà sang đường thiếu quan sát dẫn đến hậu quả đáng tiếc
Nguồn Mạng xã hội giao thông