Cụ bà sống qua 3 thế kỷ, lớn tuổi nhất thế giới đã qua đời

Bà Emma Morano, 117 tuổi, được Tổ chức Guinness ghi nhận là người già nhất thế giới đã qua đời tại quê nhà vào ngày 15/4/2017. Bà sinh ngày 29/11/1899 tại Verbania , miền Bắc nước Ý. Bà đã sống qua 3 thế kỷ, 2 cuộc chiến tranh thế giới và qua 90 thay đổi chính phủ tại Ý. Bà cũng là người cuối cùng của thế kỷ 19 còn sống đến ngày hôm nay.
Video: Reuters