Cự đà bị rắn, diều hâu và cá sấu truy sát

Một ngày xui xẻo của cự đà khi liên tục gặp 'vận hạn'
Nguồn Youtube@ EDUTAINMENT TRANS7 OFFICIA