Bali là hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia nhưng có thể cũng là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ ấu dâm tìm kiếm nạn nhân. Mặc dù du lịch Bali bùng nổ, thu hút được nhiều du khách quốc tế nhưng nơi đây còn tiềm ẩn nguy cơ cho những đứa trẻ nghèo, thất học. Các nhà xã hội học thậm chí miêu tả, Bali đã trở thành thiên đường cho những kẻ ấu dâm. Đây cũng là một minh chứng cho "phần nổi của tảng băng chìm" về tình trạng lạm dụng trẻ em ở Indonesia.

Theo VTV