Cụ ông 'xuất chiêu' đốn ngã tên trộm trên phố

Nghe thấy tiếng tri hô, cụ ông lập tức lao tới chặn đầu tên cướp rồi đá vào chân khiến hắn ngã nhào xuống đường.
Theo newsflare