Cuộc sống của những nữ tu luyện tập Kung fu dưới chân núi Himalaya

Khoảng 800 nữ tu sống, tu tập và luyện Kungfu tại một tu viện ở Kathmandu, Nepal. Đây là tu viện duy nhất cho phép các nữ tu được rèn luyện Kung fu trên thế giới.

Q.N ( Video: Great Big Story)