Cuộc sống ở ‘tận đáy xã hội’ tại Bắc Kinh

Cuộc sống bần hàn khiến những con người này không có nổi 350.000 đồng để đi xe tới thủ đô Bắc Kinh phồn hoa.

Theo Hoa Nam Buổi sáng